Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze informatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een terugzoeksysteem of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurol BV.

Gegevens van derden worden gebruikt om het aanbevolen product voor uw voertuig te bepalen. Eurol BV aanvaardt geen aansprakelijkheid (voor zover wettelijk toegestaan) voor de juistheid of geschiktheid van enige aanbeveling.

Alle beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze site en eventuele aanbevelingen op deze site zijn uw eigen verantwoordelijkheid. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een aantal factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, mogelijke externe contaminatie, enz. Om deze reden zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk.

De geformuleerde aanbevelingen vertegenwoordigen algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid ervan voor een bepaalde toepassing.

Voordat u producten aan uw voertuig toevoegt, moet u altijd de relevante technische specificaties in de gebruikershandleiding van uw voertuig controleren op compatibiliteit. Aanbevelingen kunnen in de loop van de tijd veranderen; alle eerdere aanbevelingen zijn niet langer geldig in deze publicatie.